luni, 17 martie 2014

Prezentarea localitatii

Suprafata: 8492 ha
Intravilan: 1003 ha
Extravilan: 7489 ha
Populatie: 5553
Gospodarii: 1977
Nr. locuinte: 2242
Nr. gradinite: 7
Nr. scoli: 6
Numele localitatilor aflate in administratie:
Frumuşica, Storeşti, Şendreni, Vlădeni-Deal, Rădeni, Boşcoteni
Asezarea geografica:
În partea de sud a judeţului Botoşani, pe E 58, la 36 km faţă de Municipiul Botoşani, la 3 km faţă de oraşul Flămânzi, la 15 km de oraşul Hârlău şi la 92 km faţă de Municipiul Iaşi.
Activitati specifice zonei:
Agricultură
Comerţ
Prestări servicii
Prelucrare lemn
Producţie rachiuri şi vinuri naturale
Creşterea animalelor
Carieră piatră
Pomicultură.
Activitati economice principale:
Comerţ
Prestări servicii
Turism
Cultivarea plantelor
Creşterea animalelor
Prestări servicii în prelucrarea lemnului
Pomicultură
Viticultură
Producţie rachiuri şi vinuri naturale
Legumicultură
Piatră brută.
Obiective turistice:
Mânăstirea "Sf. Treime" Balş
Vestigii dacice
Masa Tâlharilor
Pădurea Seculară Holm
Cimitirul uriaşilor
Drumul vinului
Dealul Holm
Ţuica de fructe dublu distilată
Hanul Rădeni
Ferma cu pivniţele şi Crama Rădeni
Amenajări piscicole - peste 25 ha
Muzeul parohial Storeşti
Bisericile din satele Frumuşica, Storeşti, Vlădeni-Deal, Rădeni şi Boşcoteni, precum şi biserica din lemn din satul Şendreni.
Evenimente locale:
Piaţă în fiecare zi de joi
Ziua comunei
Hramul bisericilor.
Facilitati oferite investitorilor:
Teren agricol de productibilitate bună
Dealuri pentru viţă de vie şi pomi fructiferi
Pădure
Păşuni
Posibilităţi de achiziţionare şi prelucrare a fructelor şi legumelor
Spaţii de producţie zootehnice
Impozite reduse
Iazurile Boia şi Ivascoaia 28 ha
Posibilităţi de investiţii în piscicultură şi în energie eoliană
Afaceri în domeniul agricol teren arabil bun şi forţă de muncă calificată
Turism, zonă foarte frumoasă cu dealuri şi păşuni.
Proiecte de investitii:
Aducţiune apă şi canalizare
Proiect pentru energia solară
Proiect parc de joacă
Reabilitare cămin cultural
Reabilitare drumuri.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu